marți, 31 august 2010

Cultura generala . . de invatator

In fata Hotelului Suceava  din Eforie Sud. Intalnirea unui congres al invatatorilor din Romania. O invatatoare in varsta de, aproximativ, 48-50 ani iese din hotel cu bagajele in mana. Eu ma intalnisem cu un prieten acolo. Stateam in fata masinii lui. Dupa ce schimbam cateva cuvinte cu distinsa doamna invatatoare, il intreaba pe Dorinel:

- Ma scuzati, dar unde este inmatriculata masina dumneavoastra?

Ne uitam uluiti unul la altul.... Numarul masinii era OT-87-***

Dupa cateva secunde de nelamurile, Dorinel raspunde:

- In Olt.
- Aaaaa!... glasuieste 'distinsa' doamna.

Terra - noua staţiune de pe litoral (II)

Am aflat si care-i problema cu autorizatia; acum 3 ani, Consiliul Judetean,  condus de Adormitul din Intersectie, Nicusor Constantinescu, nu i-a dat autorizatie de constructie.... Probabil voia spaga sau poate asa este el,  mai ecologist....

Primarul din 23 August l-a dat in judecata si a castigat. Acum are autorizatie de constructie. Sper sa se si construiasca statiunea asta...

luni, 30 august 2010

Terra - noua staţiune de pe litoral

In maşină, ascult radio. Tipul de la Europa FM se întreabă, tâmp, de ce este  nevoie de o nouă staţiune, în loc să se reconstruiască una din staţiunile vechi de pe litoral?

Un posibil răspuns ar fi: pentru că de proiectul ăsta s-a ocupat primarul din 23 August. Şi el nu are nici-o legatură cu celelalte statiuni.

Un alt posibil răspuns ar fi: pentru că este foarte greu să îi faci pe toţi proprietarii de hoteluri, restaurante din celelalte statiuni să gândească la fel. Fiecare crede că el poate face altceva cu hotelul său: că scoate mai mulţi bani altfel...

Cum va arăta staţiunea? cică aşa: http://www.gandul.info/news/cum-va-arata-terra-locul-de-la-mare-unde-vom-merge-si-cand-ploua-ultima-solutie-pentru-atragerea-strainilor-pe-litoral-statiunea-pe-care-o-fac-ei-7053990

PS: mă întreb oare de ce consiliul judeţean nu i-a dat aprobare acum 3-4 ani... dar îi dă acum când primarul din 23 August s-a apropiat un pic mai mult de PSD... adică de Nicuşor Constantinescu?

vineri, 27 august 2010

Rusii ne-au stat mereu in gat

Un super articol din Romania libera:


În dorinţa de a distruge România reîntregită, în 1918, Lenin şi Troţki au ordonat asasinarea regelui Ferdinand ca pedeapsă pentru actul Marii Uniri.
Stalin ştia foarte bine, că pentru a se extinde, comu nis mul are nevoie de război. Nu în sensul că „patria proletariatului mon dial" declară război state lor „exploatatoare", le învinge şi fraternizează cu clasa munci­toare autohtonă, care de-abia aşteaptă venirea eliberatorilor ca să le facă o primire trium fală, noii sosiţi punând în operă programul de construc ţie a socialismului, muncind cu dăruire, ca să se ajungă cât mai curând posibil la treapta ultimă de organizare a socie tăţii, comunismul. „Marele Geniu" ştia că toate acestea nu sunt decât baliverne, bune pentru inocenţii legănaţi de cântecul de sirenă al utopiei marxiste. El avea în vedere războiul adevărat, cel care, in diferent de costurile econo mice şi umane, avea să ducă - aşa cum s-a petrecut în reali tate! - la intrarea unor teritorii imense în sfera de influenţă a Statului Comunist. Pe timp de pace, instaurarea comunis mului din senin ar fi fost imposibilă, chiar într-un stat ca Rusia, unde activităţile subversive revoluţionare ajunseseră la paroxism.
Odată instaurată puterea comunistă „pe o şesime din suprafaţa pla netei", cum spuneau triumfa list rapsozii partidului, apara tul sovietic de subversiune a purces la pregătirea unor tul burări care aveau rolul de a de­clanşa ră zboaie civile, insurec ţii „popu lare", care să dinami teze ordi nea socială legală, arun când statele într-un haos pe fondul căruia intervenţia sovietică ar fi putut avea succes. În alte cazuri, s-ar fi produs
 o infil trare masivă, mascată sub forma ajutorului internaţional dat „luptătorilor revoluţio nari", aşa cum s-a întâmplat în Spania. Acţiunile subversive au început la scurt timp după organizarea aparatului tehnic al Kominternului. Oa menii lui Lenin au trecut hotărât la ex portul de revoluţie.
România, ţintă predilectă a subversiunii
Ţara noastră a fost, de la înce pu turile Internaţionalei Comu nis te, o ţintă predilectă a subver siunii. „În 1918, Lenin şi Troţki au ordonat asasinarea regelui Fer dinand, ca pedeapsă pentru actul Marii Uniri din 1 decembrie 1918, dar comisarul Simion Roşal, tri mis pentru îndeplinirea acestei misiuni, a fost arestat de Armata Română. În 1919, Komin ternul a ordonat asasinarea mare şalului Averescu, actul terorist fiind dejucat în ultima clipă. Pe data de 8 decembrie 1920, a explodat o bombă în Sena tul României, aceasta fiind pusă de Max Gold stein (nume conspi ra tive: Arge şeanul, Abramovici Teohari, Belinschi Sami, Coca, Stejaru), un ex tremist de stânga, el având com plici pe Saul Osias şi Leon Licht blau. A fost primul atentat tero rist. Dispozitivul exploziv artiza nal plasat în sala Senatului Ro mâ niei i-a ucis pe Dimitrie Gre ceanu, ministrul Lucrărilor Pu blice, decedat a doua zi la spital, şi pe senatorii Demetriu Radu, epis copul greco-catolic de Oradea Mare, ucis pe loc, şi Spira Gh. Gheorghiu, decedat la spital pe 13 decembrie, şi a rănit grav pe Constantin Coandă (52 de răni cauzate de schije), preşedintele Senatului. (...) 1924 a fost anul celei de-a doua agresiuni majore împotriva României Mari, Uniu nea Sovietică (creată la 6 iulie 1923) încercând să se extindă din nou asupra teritoriului dintre Prut şi Nistru. Încă din 1923, Mos cova, prin Internaţionala Co mu nistă, a avansat şi şi-a impus teza, acceptată de PCR, potrivit căreia România ar fi fost un stat impe rialist, multina ţional, creând astfel baza politică pentru a cere «autodeterminarea» Basarabiei".
Comuniştii au luptat pentru dezmembrarea ţării
„În aprilie 1924, la Conferinţa Fede raţiei Comuniste Balcanice de la Viena au fost adoptate câteva hotărâri cu privire la România, printre care «Dezvoltarea propa ga ndei în favoarea revenirii Tran sil vaniei la Ungaria», «Pro pa ganda în rândurile populaţiei din Transilvania şi cercurile anti româneşti ale burgheziei maghia re», «Organizarea de greve cu mo tivaţii politice», «Propaganda în armata română, în special printre soldaţii ori­ginari din Tran sil vania». (Pasajul citat este preluat din masiva lucrare a cunoscutului publicist constănţean Constan tin Cumpănă „Terente", Telegraf Advertising 2009, Constanţa, vol. II, pp. 123-124).
Menţionăm că, după alte surse, Uniunea Sovietică s-a constituit la 30.12.1922, prima Constituţie fiind adoptată la 31.03.1924. Con stantin Cumpănă, referindu-se la documentul publicat în „Româ nia Liberă" din 13.05.1994, sub semnătura lui Vladimir Alexe, material intitulat „Istoria secretă/Ilegaliştii co mu nişti, au luptat pentru dez mem brarea ţării. Planul de îm păr ţire a României în cinci zone", face cunoscută, în contextul bio grafiei faimosului bandit lipo vean Terente, amploa rea agitaţiei şi diversiunilor bol şe vice în Ro­mânia, îndeosebi în Dobrogea şi Basarabia. Acţiunile planificate în Rusia comunistă au culminat cu aşa-numita „revo luţie" de la Tatar-Bunar (12-18 septembrie 1924). C. Cumpănă reproduce co municatul guver­nului relativ la evenimentul în chestiune: „(...) În ziua de 12 septembrie, un nu măr de 30 de indivizi, veniţi pe mare în sudul Basarabiei, a atacat localitatea Nicolaevca la ora 12 din zi, izolând comuna prin tăie rea firelor tele grafice şi telefonice şi omorând pe primar, pe soţia sa, doi jandar mi şi un locuitor. Aceiaşi cetăţeni au mai prădat pe negustorii veniţi la târg şi încăr când trei căruţe cu mărfuri, le-au ascuns în bălţile din regiunea lacului Saşic. În zile le următoare, aceiaşi indivizi, susţinuţi de com plici pe care îi aveau în această regiune, au ata cat sa tele Tatar-Bunar, Ciş mele, Neraşoi şi Golileşti, jefuind şi terorizând populaţia pentru a o asocia cu actele lor şi a o ridica contra auto rităţilor. Trimiţân du-se tru pe din Ismail pentru urmă­rirea şi captu rarea indi vizilor, ordinea a fost pretutindeni resta bilită. Popu laţia locală a dat autorităţilor un concurs hotărât la descope rirea complicilor şi restabilirea ordinei (...)".
Grupări teroriste clandestine
S-a stabilit, într-adevăr, că printre cei capturaţi se aflau militari sovietici şi că ruşii organizaseră „un comando de tip terorist", firele acţiunii ducând la un centru conspirativ de la Odesa, în cola borare cu agenţi iredentişti din Basarabia. În perioada isto ri  că în chestiune, spionajul sovie tic, slujit de Komintern cu organi za ţiile sale din sânul statelor-ţintă - partidele comuniste - în primul rând cele din zona Bal canilor şi România, a constituit un număr extraordinar de mare de grupări teroriste clandestine; numai în Basarabia, între 1919-1924, au existat 118 asemenea grupări, număr precizat de Ser viciul secret al Armatei. 

duminică, 22 august 2010

Week-end la mare

Soare, vânt, valuri.

Valuri mari... ca-n maşina de spălat... he he heGabi, Ema şi Nadia ne-au vizitat... grătar... acum sunt ars de soare.. de la gratar in miezul zilei.

sâmbătă, 14 august 2010

Muncitori din China

Am citi zilele trecute pe www.romanialibera.ro, cum ca nu stiu ce fabricuta de textile din Ardeal, de undeva, e foarte multumita de muncitorii chinezi pe care ii are. Acestia sunt platiti cu salarii cuprinse intre 300 si 700 euro. Li s-a adus o bucatareasa chinezoaica, li se da mancare, si sunt cazati pe-acolo pe undeva.

Eu cred ca si romanii ar fi putut face acea munca la o fabrica de textile... pentru 300 euro. Tot ce ar fi cerut ei, ar fi fost decontarea transportului din comunele in care locuiesc pana la fabrica. Sau sa nu ii coste foarte mult naveta.

Parca prea e la  moda sa spui ca doar chinezii muncesc. Cunosc o groaza de romani care muncesc pe 600 lei/luna. Dar nu le poti cere performanta la banii astia.

luni, 9 august 2010

Vitejii lui Voiculescu

Ha Ha Ha!

Au facut doi inşi mişto de el, şi Ciutacu s-a cacat pe el de frică: http://www.jurnalul.ro/stire-observator/jurnalistul-victor-ciutacu-agresat-de-doi-simpatizanti-ai-presedintelui-basescu-551636.html

Deşi, la cât aberează ăştia de la Antene, nu m-ar mira ca asta să fie doar o minciună. Că s-a cam prins lumea ce vorbesc ei pe-acolo....

sâmbătă, 7 august 2010

La mare, la soare

Romanul n-a invatat ca primele 2 uichenduri din august sunt cele mai aglomerate de pe litoral. Si ca nu se prea mai gasesc locuri de cazare. Si suna vineri seara sa ma intrebe daca n-am un loc de cazare... incepand  din acel moment.

Pai, bine mai, frate, de ce nu suni cu o saptămână înainte să mă intrebi dacă am ceva de dormit? Şi când suni şi îţi spun un preţ cu 20% mai mic decât anul trecut şi cu 50% mai mic decât acum doi ani de ce mă înjuri? Poate vrei să dormi în maşină.

Şi, deşi, nu găseşti un loc unde să dormi,  nu vrei nici să plăteşti 140 lei/noapte într-un apartament deşi voi sunteţi 4 adulţi. Şi  vrei să fie şi pe malul mării. Dacă s-ar putea să fie in larg.

Dar nu vrei să-ţi dau şi bani de bere? Dar nu vrei să-ţi subvenţionez eu vacanţa?


M-am săturat de oameni nemulţumiţi care nu vor să plătească mai nimic dar să aibă condiţii de 5 stele. Logica e simplă: vrei să plăteşti puţin - mergi in camping; vrei condiţii - plăteşti. Nimeni nu cere exagerat.... (Mă rog, sunt unii care cer exagerat.... dar asta-i altă problemă)

PS. Astăzi este o aglomeraţie intre Mangalia şi Agigea... ceva de speriat..... Iar 30% dintre turişti nu stiu că nu trebuie sa mergi pe banda a doua decat atunci cand depăşeşti; în rest, prima bandă.

vineri, 6 august 2010

CFR, CFR...

Am citit zilele trecute despre CFR.... că din toamnă ar vrea să inchidă podurile noi de peste Dunăre, de la Cernavodă. Şi să se circule pe vechiul pod construit de Saligny. Ohohoho . . .!!!

Ca fapt divers: pe noile poduri se circula cu 20km/h. Pe podul lui Saligny se circula, la inaugurare, cu 80km/h. Ce evoluţie!!! ce evoluţie! Cât am putut evolua in 115 ani! Uluitor!

Se spune că ...
La începutul seculului XX, studenţii Şcolii Politehnice din Viena veneau în fiecare an să vadă minunea tehnicii de la Cernavodă. Ce vremuri!

miercuri, 4 august 2010

Imagini frumoase

Fac si eu fotografie, dar sunt mult prea amator. Astazi trebuie sa-mi vina un teleobiectiv pentru Canonul meu. Am contul meu pe flickr.com unde mi-am postat pozele... cele mai multe din calatorii. Dar, cum spuneam, sunt mult prea slab la fotografie. In dimineata asta ma delectam cu pozele unui prieten:

www.puscasiucristian.com

Si, din site-ul lui, am ajuns la un alt pasionat al fotografiei: www.chiaroscurro.com

Iar asta mi-a placut foarte mult.

Greva la Rompetrol

Angajatii Rompetrol vor marirea salariilor....

si o pun de greva.. pentru ca nu li s-a acceptat marirea ceruta de sindicate.

Dupa incercarea de greva de saptamana trecuta, facuta prea de dimineata si sefii nevazand-o inca, acum chiar o pun de greva: http://www.ziare.com/rompetrol/stiri-rompetrol/angajatii-rompetrol-ameninta-cu-greva-daca-nu-li-se-majoreaza-salariile-1033167

Proiect finalizat

Gata!

www.nisipuriledeaur.com este gata. Mai sunt mici retusuri de facut... dar, in principiu, este terminat. Este functional.

Si chiar are cele mai mici preturi la cazare pentur Nisipurile de Aur. Si nu spun asta fiindca as fi lucrat eu la site. Chiar le are.

marți, 3 august 2010

PHP - print array

I you want to print an array values you can use next PHP function:

print_r();

Ex:
<?php
$a[] = "0";
$a[] = "5";
$a[] = "mmm';

print_r($a); //this will return function values...
?>

Se cauta medici specialisti in Romania

Oare? Oare România caută medici specialişti? Aşa spune acest articol.
Deşi e criză de medici specialişti, România nu-i caută; ci îi alungă. Am o prietenă care e medic în Franţa. De vreo 3 ani. Îmi povestea că în România se ruga de directorii de spitale s-o angajeze; In Franţa, doar s-a dus la interviu, şi era deja angajată.

În afară de asta mai este vorba şi de salarizare. România nu are nevoie de medici şi ed profesori. Ci de jandarmi şi poliţai. De aceea jandarmii şi poliţaii au mai multe drepturi  decât medicii. Eu zic să le interzicem acestor favorizaţi ai  sorţii să  se trateze numai în străinătate. Pe banii lor, bineînţeles. Că doar de aceea primesc mai multi bani decat restul.

NU sunt antisemit... dar pot deveni

Nu am nimic cu evreii, nu sunt antisemit. Ma cam oftica tiganii care ma suparau cand mergeam prin discoteci. Dar n-am nimic nici impotriva lor.

Dar o stire ca asta ma face sa devin antisemit. Nu mai putem comemora pe nimeni pentru ca a zis ceva impotriva evreilor la un moment dat?

In Curand vor zice ca Eminescu trebuie interzis: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jKGZlXTls9Tm4K6J5_hJv_gqGaMgD9HBEBS82

luni, 2 august 2010

Mangalia

Ma intreb cine face bannerele de pe site-ul www.mangalia.ro?
Cred că le face secretara lu' Tusac... ha ha ha!!!

Cred că aştia au inceput să dea afară înainte să decidă Boc. Cred că le-a zis Constantinescu (adormitul din intersecţie) să de a afară mai repede ca să dea exemplu....

Luni dimineata . . .

O nouă săptămână. Inceput de săptămână....

Îmi pregatesc 10 zile de relaxare... în sensul că, 10 zile fără proiecte după program. Vreau ceva pauză. Vreau să mă relaxez un pic.

Sâmbăta asta mi-am luat liberb de la birou şi am ars-o pe la plajă, la ziua Ancuţei,  am fost la Costineşti... unde m-am întâlnit cu Dorinel şi Mariana... şi... ghici ce? cu Lili vară-mea.

A fost frumos. Dar nu ştiu de ce sunt foarte obosit.. şi mă doare şi capul.
Poate de la soare... hmmm .hmmm